CADRE DIDACTICE

DIRECTOR DEPARTAMENT

Facultatea de Mecanică

Lector dr. Zenobiu-Dan IONESCU
Telefon: 0256 403770
E-mail: dan.ionescu@upt.ro

CADRE DIDACTICE

Facultatea de Științe ale Comunicării

Lector dr. Mariana CHIRILĂ
Telefon: 0256/403773
E-mail: mariana.chirila@upt.ro

Facultatea de Construcții

Lector dr. Alecu CIORSAC
Telefon: 0256/403773
E-mail: alecu.ciorsac@upt.ro

Facultatea de Chimie

Lector dr. Daniel CHIRILĂ
Telefon: 0256 403773
E-mail: daniel.chirila@upt.ro

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Asistent dr. Mihaela VARGA
Telefon: 0256 492960
E-mail: mihaela.varga@upt.ro

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

Lector dr. Mihai ALEXANDRU
Telefon: 0256 403773
E-mail: mihai.alexandru@upt.ro

Facultatea de Management în Producție și Transporturi

Asistent dr. Gabriela GUI-BACHNER
Telefon: 0256 492960
E-mail: gabriela.gui-bachner@upt.ro

Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică

Facultatea de Arhitectură și Urbanism

Asistent dr. Alin MOLCUȚ
Telefon: 0256 403773
E-mail: alin.molcut@upt.ro

DOCTORANZI

Drd. Sorin SĂRĂNDAN
Telefon: 0256 403773
E-mail: sorin.sarandan@upt.ro

Drd. Alexandru SZABO
Telefon: 0256 492960
E-mail: alexandru.szabo@upt.ro