CERINȚELE DISCIPLINEI EFS

Studenții scutiți medical se vor prezenta pentru a fi luați în evidență după cum urmează:

Facultate Cadrul didactic
Arhitectură și Urbanism (ARH)Mihaela VARGA
Automatică și Calculatoare (AC)Anul 1 – Sorin SĂRĂNDAN
Anul 2 – Alexandru SZABO
Chimie Industrială și Ingineria Mediului (CIIM) Daniel CHIRILĂ
Construcții (CT)Alecu CIORSAC
Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale (ETcTi)Mihai ALEXANDRU
Electrotehnică și Electroenergetică (EE)Alin MOLCUȚ
Management în Producție și Transporturi (MPT)Gabriela GUI-BACHNER
Mecanică (Mec)Dan IONESCU
Științe ale Comunicării (SC)Mariana CHIRILĂ