CERINȚELE DISCIPLINEI EFS

Informații generale

Disciplina Educaţie Fizică şi Sport este obligatorie în anul I şi II de studii (4 semestre);

La evaluarea activităţii semestriale se acordă calificativul ADMIS sau RESPINS (fără notă);

Participarea la lecţii se admite numai în echipament sportiv.

Promovarea disciplinei

Pentru promovarea disciplinei, studenţii au obligaţia să participe la 7 (şapte) lecţii practice pe parcursul unui semestru. Prezențele pot fi efectuate și în zile consecutive, în funcție de scenariile de desfășurare a activităților didactice și implicit de prezența studenților în localitate.

Înscrierea (la activitatea față în față)

Pentru a fi luați în evidență, studenţii au obligația de a se înscrie la un cadru didactic, în urma consultării orarului afişat la avizierul departamentului de educație fizică și sport (Cămin 2 M.V., lângă intrarea în incinta stadionului Știința);

Înscrierea va avea loc în cadrul primei lecții la care fiecare student participă.

Activitatea față în față

Din motive de siguranță medicală, legate de prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirus, în anul universitar 2021 – 2022 activitatea de educație fizică și sport față în față urmează să fie desfășurată EXCLUSIV în aer liber, sub formă de JOGGING, (pe pista de atletism a stadionului Știința) sau FOTBAL PE TEREN REDUS (pe terenurile existente la Baza 2 – anii I sau Baza 1 – anii II);

Activitatea sportivă INDOOR este SUSPENDATĂ, urmând ca în funcție de evoluția pandemiei, să fie anunțate alte decizii.

Activitatea ON-LINE

În cazul trecerii la activitatea exclusiv ON-LINE, studenții anilor I și II, au de optat pentru una din următoarele variante:

Activitate la sala de forță/fitness.

Efectuarea de către student a unui program de pregătire fizică preferat/personalizat;

Condiții de promovare: Scanarea abonamentului de acces la o sala de forta/fitness și trimiterea acestuia pe adresa de mail a cadrului didactic. Termenul de valabilitate a abonamentului să fie de cel puțin 30 zile/semestru. În condițiile în care pe abonament/cardul de acces nu este inscripționat numele titularului și/sau durata de valabilitate, este necesar un printscreen a contului titularului din baza de date a unității emitente.

Jogging, mers.

Efectuarea unei alergări de intensitate medie (jogging) sau a unui marș vioi (aprox 3 km în 30 minute)

Condiții de promovare: 7 (Șapte) x print screen cu rezultatele obținute, conform aplicației folosite și trimiterea pe adresa de mail a cadrului didactic.

Aplicații pentru alergare : Endomondo, Runkeeper, Pumatrac, Runtastic, Strava Run, ș.a.m.d.

Aplicații pentru mers: Map my Walk, Walkmeter GPS Pedometer, Fitbit, Virtual Walk, ș.a.m.d.

Scutirile medicale

Studenţii scutiţi medical vor fi luați în evidență ON-LINE, prin trimiterea documentelor doveditoare către cadrul didactic răspunzător de facultatea la care studiază:

Facultatea Cadrul didactic Adresă E-mail
Arhitectură și UrbanismAlin MOLCUȚalin.molcut@upt.ro
Automatică și CalculatoareMihaela VARGAmihaela.varga@upt.ro
Chimie Industrială și Ingineria Mediului Daniel CHIRILĂdaniel.chirila@upt.ro
ConstrucțiiAlecu CIORSACalecu.ciorsac@upt.ro
Electronică, Telecomunicații și Tehnologii InformaționaleMihai ALEXANDRUmihai.alexandru@upt.ro
Electrotehnică și ElectroenergeticăAlin MOLCUȚalin.molcut@upt.ro
Management în Producție și TransporturiGabriela GUI-BACHNERgabriela.gui-bachner@upt.ro
MecanicăDan IONESCUdan.ionescu@upt.ro
Științe ale ComunicăriiMariana CHIRILĂmariana.chirila@upt.ro

Sportivii de performanță

Studenților sportivi de performanţă li se poate recunoaşte activitatea pe bază de adeverinţă eliberată de clubul sportiv şi carnet de legitimare, numai dacă activează la nivel de campionat divizionar A sau B, la orice discipină sportivă, iar la fotbal se recunoaşte inclusiv la div. C şi D.

Pentru promovarea disciplinei, sportivii de performanţă au obligativitatea participării sub culorile Universităţii Politehnica Timişoara la Campionatele Naţionale Universitare sau la alte campionate studenţeşti, dacă este cazul.

Studenţii sportivi de performanţă vor fi luați în evidență ON-LINE prin trimiterea documentelor doveditoare (adeverință sau copie carnet legitimare vizat la zi) către cadrul didactic răspunzător de facultatea la care studiază (vezi tabelul de mai sus).